ONDERWIJS

Dagelijks wordt in klaslokalen opperste concentratie van leerlingen en docenten gevraagd. We hoeven natuurlijk niet uit te leggen dat een regelmatige toevoer van frisse zuurstofrijke buitenlucht hierbij onmisbaar is. Vaak ontbreekt het op scholen aan adequate ventilatie, waardoor leerprestaties niet optimaal zijn. Het simpelweg open zetten van een raam is niet voldoende, omdat na een half uur na het sluiten van het raam de luchtjes en stoffen weer terug zijn. Bovendien zorgt dit vaak voor tochtklachten. Met een WTW (Warmte Terug Win) balansventilatie unit van Samsung wordt op zeer energie efficiënte wijze de lucht in de ruimte ververst, terwijl de warmte grotendeels behouden blijft. Dit doen we door warmte uit de afgevoerde lucht te onttrekken, en deze vervolgens middels een enthalpie warmtewisselaar af te staan aan de toegevoerde zuurstofrijke buitenlucht. Naast warmte wordt er ook vocht uitgewisseld, zodat een lage relatieve vochtigheid tot een minimum wordt beperkt. U creëert zeer eenvoudig en op energiezuinige wijze een comfortabele leeromgeving, voor leerlingen en medewerkers.

Waarom kiezen voor een ERV wtw van Samsung?

– Altijd voldoende verse, frisse lucht
– Comfort per klaslokaal staat voorop
– CO2 gestuurd ventileren
– Lage investeringskosten
– Gebruik makend van warmteterugwinning
– Een uiterst energie-efficiënt en duurzaam systeem
– Uitwisseling van warmte en vocht
– Geen elektrische voorverwarming nodig